เปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

สมลักษณ์นางสมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กล่าวว่า จากการที่ครูผู้นำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการฯ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาครูแบบ face to face คือ ได้พบปะแลกเปลี่ยนกัน พูดคุยกัน สอบถามกันได้ในประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ ทำให้ครูได้เรียนรู้ที่ชัดเจน ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด หรือปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนตนเอง และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้น และสัมผัสได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้นำในครั้งนี้ คือ ความอบอุ่น ความรัก ที่ครูผู้นำทุกคนมีให้แก่กัน ประดุจเป็นคนในครอบครัว ดูแล ห่วงใย เปิดใจ และพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆ ของตนเองให้กับเพื่อนๆ นับว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งในการพัฒนาครู ขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้สิ่งดีงามนี้เกิดขึ้น