ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน

FullSizeRender_13ครูก้อย (นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์) ครูผู้นำโรงเรียนวัดดาวคะนอง กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือ ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

เมื่อได้แนวคิดจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มที่ตนเองก่อน กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ควบคู่กับการนำไปปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน และหารือในที่ประชุมครู

ครูก้อยระบุว่า ชอบมากเกี่ยวกับแนวคิดของครูวัชที่เล่าถึงกิจกรรมเพื่อนรักนักอ่าน เพราะทุกครั้งที่มีการมุ่งเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ ครูก้อยมักจะประสบปัญหาว่าจะเน้นการอ่านออกเขียนได้อย่างไรในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสอนอยู่ ที่ผ่านมาจะได้รับต้นฉบับตัวอย่างเอกสารส่งเสริมการอ่าน จะมีเฉพาะเนื้อหาวิชาภาษาไทย สำหรับให้เด็กมาอ่านให้ฟังทีละคนในช่วงเช้า ซึ่งจะใช้เวลานานมาก

ได้ไอเดียว่า จะเป็นกลุ่มอ่านและก็จะเอาหนังสือวิทย์ให้อ่าน เพราะพี่เขาบอกว่าเอาหนังสือเด็กนั่นแหละให้อ่านได้ จากอ่านแล้วมีลายเซ็น แต่จะทำเป็นสติกเกอร์แปะว่าอ่านถึงตรงนี้แล้วนะ จะให้จับเป็นวง ให้เพื่อนช่วยเช็คว่าอ่านถูกหรือไม่ เริ่มต้นน่าจะแบบนี้ก่อน ฝึกให้เขาชิน และเปิดเทอมหน้าก็จะฝึกอีกรอบหนึ่ง

ครูก้อยบอกว่า เคยสอนชั้นประถมศึกษา ได้ให้ทำหนังสือนิทานหรือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ เด็กจะคิดเรื่องเอง วาดภาพกันเอง โดยมีสาระวิทยาศาสตร์แทรกอยู่ หนึ่งหน้าจะมีเนื้อหา 1-2 ประโยค และให้ไปเล่าให้น้องอนุบาลฟัง ซึ่งเด็กจะชอบมาก

อย่างไรก็ตาม ครูก้อยบอกว่า การดำเนินการหลังจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้ จะยังไม่ทำหนังสือนิทานหรือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ แต่จะเน้นส่งเสริมให้นักเรียนอ่านก่อน