สีสันสร้างการเรียนรู้

น้องครูน้อง (นางสาวกันยุมา กสิกิจ) ครูผู้นำโรงเรียนวัดพระแก้ว กล่าวว่า เป้าหมายของโรงเรียนคือ เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมเดิมของโรงเรียน เน้นการคัดกรองนักเรียนกลุ่มอ่อนและจัดสอนซ่อมเสริม เมื่อเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง มีกิจกรรมซ่อมเสริมการอ่าน และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ เกมภาษาพาสนุก จะนำคำใส่ไว้ในลูกโป่งแล้วให้นักเรียนใช้ของแหลมทิ่มให้ลูกโป่งแตก เมื่อคำหล่นลงมา จะให้นักเรียนอ่านคำนั้น นำมาผันคำ สะกดคำ นำไปแต่งประโยค แต่งเรื่องสั้นๆ

ครูน้องยังบอกว่า มีกิจกรรมจิตอาสาพาน้องเก่ง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา เช่น นำน้องเล่นเกมบิงโกคำพ้องเสียงหรือคำควบกล้ำ ซึ่งเป็นการช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนด้านการอ่านได้อย่างทั่วถึง

จากการได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้นำครั้งนี้ จะนำแนวคิดที่ได้ไปพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและอ่านจับใจความของนักเรียน จะเสริมการช่วยให้นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดจากเรื่องที่เรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อีกด้วย

ปิ๊งไอเดียเมื่อกี้และได้แรงบันดาลใจจากพี่แมว พี่แมวทำเรื่องเขียนภาพเชิงสร้างสรรค์ น้องก็มอง เอ้ย! เราก็สามารถทำได้ทำแบบนี้ แต่ไม่รู้ว่าพี่ๆ ที่โรงเรียนจะเอาด้วยไหม คือ สีสันสร้างการเรียนรู้ คือ ใช้สีในการช่วยสรุปบทเรียน จะเอาสีมาทำ map สรุปค่ะ อาจเป็นแผนภาพและเนื้อหาสรุป ที่เด็กใช้ภาษาที่สรุปด้วยตัวเขาเอง ครูเป็นคนแนะนำการสรุปบทเรียนแต่ละหน่วย…จะไปคุยกันในบรรดาคุณครูว่า เรามาทำตรงนี้ดีไหม แต่ถ้าบางคนไม่ถนัดใช้แผนภาพรูปภาพตรงนี้ ก็ใช้วิธีของเขาเองได้ ก็น่าจะดีขึ้น