สอนสนุกในทุกวิชา

FullSizeRender_9เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เสนอในที่ประชุมครู เพื่อการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละคน แต่ละชั่วโมง ให้มีความสนุกสนาน มีอรรถรสในการเรียนมากขึ้น เช่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีเกม มีรางวัล มีการใช้ BBL เป็นการส่งเสริมให้ครูใช้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เป็นการปรับปรุงให้กิจกรรมน่าเรียนขึ้น ซึ่งครูก็พยายามปรับปรุงแก้ไขส่วนนี้กันอยู่

ครูวัช (นายธวัชชัย ทองสมบัติ) ครูผู้นำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ