สร้างโจทย์คณิตจากชีวิตจริง

FullSizeRender_8โรงเรียนเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิด ตนเองสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปกติจะให้นักเรียนฝึกคิดเลขเร็วทุกวัน และผลที่ได้ก็คือนักเรียนคิดเลขได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว เมื่อมาคิดว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิดให้คล่องแคล่วขึ้นไปพร้อมกัน จึงจะใช้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มาเป็นหลัก

“ดิฉันได้แนะนำครูว่า เมื่อเด็กกลับไปบ้านให้เด็กไปสร้างโจทย์ปัญหาเป็นการบ้านวันละ 1 ข้อ จากสิ่งที่เขาพบเห็น หรือสถานการณ์ เหตุการณ์ที่พบเจอ อาจเป็นที่บ้าน หรือที่เขาเดินผ่าน แล้วให้เอามาส่งคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์แต่ละชั้นในวันรุ่งขึ้น ให้ครูตรวจดูว่าโจทย์ที่นักเรียนสร้างมาครบถ้วนกระบวนความหรือไม่ คือ มีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ มีสิ่งที่โจทย์ถาม และข้อความที่เด็กสร้างขึ้นสอดคล้องกันไหม จำนวนตัวเลขที่เป็นโจทย์ขึ้นอยู่กับชั้นเรียนของเด็ก ถ้าเด็กชั้น ป.1 จำนวนอาจเป็นหลักสิบหลักร้อย ถ้าระดับโตก็หลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน ขึ้นอยู่กับชั้นนั้นๆ”

ครูกรรณเล่าให้ฟังอีกว่า ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก้ไขการเขียนคำที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องขึ้น แล้วให้นักเรียนเขียนโจทย์ที่แก้ไขแล้วลงในแบบคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ให้สวยงาม เด็กทำอย่างมีความสุข แม้แต่นักเรียนที่ไม่สนใจเรียนวิชานี้ ก็สนใจขึ้น บางคนทำงานไม่เคยเสร็จในชั่วโมงและจะต้องเคี่ยวเข็ญกัน แต่พอทำกิจกรรมนี้นักเรียนสามารถทำได้เสร็จและรีบมาส่ง ครูกรรณชื่นชมนักเรียน และรู้สึกภูมิใจที่กิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนตั้งใจขึ้น เพื่อนครูก็ช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ให้นักเรียนแสดงวิธีทำ และให้นักเรียนวาดภาพประกอบ จากโจทย์ที่นักเรียนสร้างขึ้นเองด้วย เช่น มีนกเกาะอยู่บนต้นไม้ 5 ตัว เด็กก็จะวาดนกและต้นไม้ มีบินมาเกาะอีก 3 ตัว เป็นสิ่งที่เด็กผ่อนคลาย เพราะเด็กชอบวาดภาพ

ก็พยายามแนะนำคุณครูที่สอนชั้นนั้นๆ เพราะว่าตัวเองไม่ได้สอนทุกชั้น ครูส่วนใหญ่ก็จะทำมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไม่สนใจเรียนก็มาสนใจ ทำให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เด็กตั้งใจทำ

ครูกรรณ (นางกรรณิกา ฟองสินธุ) ครูผู้นำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ