วาดภาพจากเรื่อง แต่งเรื่องจากคำ

กิตติยา นัยพรครูกิต (นางกิตติยา นัยพร) ครูผู้นำโรงเรียนวัดผึ่งแดด กล่าวว่า เป้าหมายของโรงเรียนคือ การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ ก็คือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ จะจัดหนังสือใส่ตะกร้าไปให้ทุกชั้นเรียน จำนวนหนังสือจะเท่ากับจำนวนนักเรียนแต่ละชั้น และได้กำหนดเวลาให้อ่านช่วงเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที นักเรียนแต่ละคนจะเลือกอ่าน และให้จดจำสาระสำคัญในเรื่องที่อ่านว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และผลเป็นอย่างไร แล้วให้บันทึกลงแบบฟอร์มในวันพุธ และวันศุกร์ครูประจำชั้นจะประเมินและคัดเลือกผลงานดีเด่น 3 อันดับของแต่ละชั้น มามอบให้ครูเวรประจำวันศุกร์ประกาศและมอบรางวัลให้นักเรียนในช่วงท้ายของกิจกรรมสวดมนต์

ส่วนสิ่งที่ครูกิตตั้งใจจะนำแนวคิดที่ได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครูผู้นำไปใช้ก็คือ การเสริมการวาดภาพในกิจกรรมการอ่านที่โรงเรียนดำเนินการอยู่

หลังจากกลับไปนี้ จะให้เด็กเขาวาดภาพเรื่องที่เขาอ่าน ต่อไปก็จะดึงคำที่น่าสนใจที่เขาอ่านมาแต่งเรื่อง เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้เป็นแนวของเขาเอง แล้วให้เขาอ่าน เหมือนพี่แมว แต่เอาคำที่นักเรียนเขาอ่าน ทุกสัปดาห์เขาจะอ่านเรื่องไม่ซ้ำกันคนละหนึ่งเล่มจนครบ