รักษ์ภาษาไทย

อังคณา ศรีโกศลเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยครูประจำชั้นในชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ครูแอนเป็นหัวหน้างานวิชาการโรงเรียนได้จัดให้ครูประจำชั้นได้สอนชั่วโมงแรกในชั้นที่ครูเป็นครูประจำชั้นอยู่ ได้ขอให้ครูสละเวลา 10-15 นาที ให้นักเรียนจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันมานำเสนอภาษาไทยวันละคำ และภาษาอังกฤษวันละคำ

2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย โดยครูแอนพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูว่า จากการดูลักษณะข้อสอบประเมินการอ่าน จะเน้นการแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพ จึงปรับมาให้นักเรียนได้แต่งประโยคลงในสมุดและเป็นการฝึกในเรื่องลายมืออีกด้วย

ครูแอน (นางสาวอังคณา ศรีโกศล) ครูผู้นำโรงเรียนสิทธิพยากรณ์