ฟัง อ่าน เขียน ปั้น

FullSizeRender_4ครูกล้วย (นางสาวสุภาพร กล่อมมะโน) ครูผู้นำโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) กล่าวว่า เป้าหมายของโรงเรียนวัดพนัญเชิง คือ อยากให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ เป้าหมายของตัวครูเอง ก็ตั้งใจอยากให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดหาเทคนิคที่จะดึงความสนใจของนักเรียนอยู่เสมอ

ครูกล้วยเล่าประสบการณ์สมัยเป็นเด็กนักเรียนว่า ครูจัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน แต่ตนเองไม่ชอบการกำหนดหรือบังคับให้อ่านในลักษณะนั้น

ครูกล้วยระบุว่า โรงเรียนวัดพนัญเชิงโดดเด่นและเคยได้รับรางวัล เรื่อง งานปั้นและประติมากรรม จากที่คิดและฝันว่า ประมาณหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะดำเนินการอะไรให้เห็นผล ครูกล้วยต้องการหาอะไรให้นักเรียนได้อ่าน และคิดว่าจะใช้เพลง เช่น เพลงเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเนื้อเพลงปลุกใจมาให้นักเรียนอ่าน หัดสะกด คัดลายมือ หัดร้อง และนำไปแต่งเรื่องตามจินตนาการให้สอดคล้องกับเพลง และวาดภาพประกอบ รวมทั้งจะโยงไปถึงการทำประติมากรรมเกี่ยวกับเนื้อเพลงที่ได้ฟัง ซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ครูดนตรีนาฏศิลป์เปิดเพลงปลุกใจเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยาทุกเช้าอยู่แล้ว

ชอบของพี่แมวนี่แหละค่ะ ชอบตรงเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสร้างสรรค์ แต่ละคนอาจมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน นักเรียนชั้น ป.1 อาจได้แค่วาดภาพระบายสีไม้ พอมาช่วงชั้นที่สองอาจเปลี่ยนเป็นสีชอล์ก อาจมีภาพ มีเพลง และข้อคิดที่ได้จากเพลง ส่วนชั้นมัธยมศึกษาอาจเป็นการปั้นนูนต่ำนูนสูง คิดว่าน่าจะทำได้