ฝึกอ่านเขียนให้บ่อย

สุพรรณี จันทร์ต่อครูอิ๋ว (นางสาวสุพรรณี จันทร์ต่อ) ครูผู้นำโรงเรียนวัดสามบัณฑิต กล่าวว่า เพิ่งมาบรรจุเป็นครูได้ 2 วัน ในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในแต่ละชั้นจะมีนักเรียนไม่มาก และคณะครูตกลงให้เป็นครูประจำชั้น ป.2 และ ป.6 จึงได้เข้าไปสังเกต ซักถาม และทดลองสอนเล็กน้อยในชั้น ป.2

นักเรียนชั้น ป.2 มีนักเรียน จำนวน 2 คน ให้ลองเขียนภาษาไทยก็สามารถเขียนได้ อ่านสะกดได้ พอนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาทดลองให้อ่าน ก็สามารถอ่านเรียงตัวได้ จาก A-Z แต่เมื่อชี้ให้อ่านบางตัวปรากฏว่าบอกได้ไม่คล่อง ครูอิ๋วจึงต้องการจะเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นและรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้น

ก่อนที่ครูอิ๋วจะมาบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนแห่งนี้ ครูอิ๋วเคยเป็นครูชั้นอนุบาลในโรงเรียนเอกชนมาก่อน และจะนำเทคนิควิธีที่เคยใช้ได้ผลและนักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้มาสอนนักเรียนที่รับผิดชอบ ประกอบกับการฝึกอ่านให้บ่อยจนนักเรียนมีทักษะการอ่าน

A Ant มด จะให้ดูรูปภาพ ดูตัวอักษร เราก็ให้เขาอ่านตาม ทำทุกวันทุกวัน เข้าห้องก็อ่าน one two three พออ่านได้ก็จะชี้ให้อ่านทุกวัน ทำทุกวัน จนเราคิดว่าเขาได้แล้ว นอกจากนั้น จะนำประสบการณ์ของพี่แมว ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ไปใช้ โดยจะให้นักเรียนวาดภาพก่อน เช่น คำศัพท์ Cat แมว จะให้วาดภาพระบายสี และแนะนำว่าภาษาอังกฤษสะกดอย่างไร จะนำไปใช้ในการสอนครั้งใหม่ เพราะการให้นักเรียนวาดภาพเป็นการให้อิสระกับนักเรียน