บูรณาการภาษาไทยในทุกวิชา

อังคณา ศรีโกศลเป็นกิจกรรมที่ให้ครูแต่ละวิชาช่วยเน้นและดำเนินการ ช่วยดูการเขียน การพูดให้ถูกต้อง เช่น ในวิชาสังคมศึกษาจำเป็นต้องให้นักเรียนเขียนเรื่อง จะทำดีให้สังคมได้อย่างไรบ้าง ก็ให้นำทักษะการเขียนเรียงความภาษาไทยเข้าไปแนะนำนักเรียนก่อนเขียนได้ นอกจากนั้น ยังให้นักเรียนร่วมกิจกรรมพิซซ่ารักการอ่าน สะสมเรื่องที่อ่านในวิชาใดก็ได้บันทึกลงแบบฟอร์มเพื่อแลกแสตมป์ และเมื่อได้แสตมป์ครบครูจะพาไปรับประทานพิซซ่าที่ร้านขายพิซซ่า กิจกรรมนี้นักเรียนชอบและกระตือรือร้นที่จะอ่านหนังสือ

ครูแอน (นางสาวอังคณา ศรีโกศล) ครูผู้นำโรงเรียนสิทธิพยากรณ์