บอก-เล่า-เรื่องที่อ่าน

จิราภรณ์ สิงจันลาครูดาว (นางสาวจิราภรณ์ สิงจันลา) ครูผู้นำโรงเรียนวัดบ้านดาบ กล่าวว่า เป้าหมายของโรงเรียนและตนเองเหมือนกัน คือ นักเรียนอ่าน เขียน คำนวณคล่อง และบรรลุตัวชี้วัดหลักสูตร ส่วนใหญ่นักเรียนพออ่านออกเขียนได้ เพราะที่ผ่านมาครูชั้น ป.1 และ ป.2 มีความสามารถและประสบการณ์การสอนภาษาไทยสูง ส่วนสิ่งที่ครูดาวต้องการเห็นและอยากทำในอนาคต ก็คือ การอ่านแก้ปัญหาอ่านไม่คล่องของนักเรียนชั้น ป.2

ครูดาวบอกว่า จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูแมวไปใช้ โดยจะให้เด็กวาดภาพประกอบ พัฒนาการเขียนเรื่อง รวมทั้งการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง

จะให้นักเรียนมาอ่านหนังสือกับตนเองในชั่วโมงซ่อมเสริม ซึ่งหลังห้องเรียนจะมีมุมหนังสือ ทั้งหนังสือเรียน หนังสือการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์และนิทานอีสป เด็กจะหยิบมาอ่าน สิ่งเดียวที่ตนเองให้เด็กก็คือ คำชมเชย ชมว่าหนูเก่งมาก หนูอ่านเก่งมาก เขาก็ดีใจระดับหนึ่ง แต่มาได้ไอเดียของพี่บ๊ะ ก็คือ จะมีกล่องคำถามขึ้นมา หนึ่งฝึกให้เด็กเขียน สองให้เด็กบอกว่าชอบตัวละครตัวใดเพราะอะไร จะทำให้เด็กได้คิด คิดว่าจะกลับไปทำแบบพี่บ๊ะ และเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนเล่าสิ่งที่ตัวเองอ่านที่หน้าชั้น ให้เล่าสิ่งที่ประทับใจ เป็นการฝึกการแสดงออกของเขา