บูรณาการอ่านเขียนทุกวิชา

FullSizeRender_12ครูสำเริง (นายสำเริง หร่ายวงศ์) ครูผู้นำโรงเรียนวัดธรรมจริยา กล่าวว่า แต่ก่อนโรงเรียนวัดธรรมจริยามีความโดดเด่นในเรื่อง หนังสือเล่มเล็ก และละคร มีการจัดแสดงละครของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการพานักเรียนไปฝึกกับผู้รู้ นักเรียนสามารถนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ได้ แต่ปรากฏว่าครูที่รับผิดชอบทั้งเรื่องหนังสือเล่มเล็กและละครได้ย้ายไปแล้ว ทำให้หนังสือเล่มเล็กทำน้อยลงและเลิกไป

ครูสำเริงระบุว่า เป้าหมายของโรงเรียนคือ การอ่านออกเขียนได้ ไม่เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น แต่เน้นภาษาอังกฤษด้วย ขณะนี้มีครูภาษาอังกฤษมาบรรจุ 3 คน แต่ก็ยังต้องพัฒนาในเรื่องนี้อีกมาก สำหรับการอ่านการเขียนภาษาไทยนั้น ครูสำเริงตั้งใจจะนำแนวคิด “การเขียนเรื่องประกอบภาพเชิงสร้างสรรค์” ของครูแมว (นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถาน) ไปประยุกต์ใช้

เราก็จะเน้นอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย โดยยึดเอาของพี่แมวด้วย คือ การเขียนเรื่องจากภาพโดยบูรณาการ ผมจะเน้นบูรณาการกับสาระวิชาอื่น เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปขอหนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษมา จะให้เด็กเอาหนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษไปอ่าน ส่วน ป.1 ป.2 แม้จะยังอ่านไม่ได้แต่ก็ชอบดูรูป ตรงนี้น่าจะจุดประกายให้เด็กรักการอ่าน บวกกับศิลปะเข้าไป อะไรเข้าไป น่าจะเวิร์ค