ชวนกันอ่านผ่านเสียงตามสาย

สมสมร ลายพิกุล
เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกสภานักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เป็นการดึงสภานักเรียนให้กลับมามีบทบาทมากขึ้น ผลการดำเนินการผ่านมา 2 สัปดาห์ ได้รับเสียงตอบรับดีจากผู้ปกครอง เด็กที่จะต้องอ่านผ่านเสียงตามสายในวันต่อไป จะนำเรื่องที่จะอ่านไปฝึกอ่านให้ผู้ปกครองฟัง ถือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง ส่วนครูก็ให้เวลาในการฟังและช่วยปรับปรุงการอ่านของนักเรียน เพราะเสียงตามสายจะกระจายเสียงไปถึงชุมชนโดยรอบโรงเรียน

สัปดาห์แรกนักเรียนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าใดนัก พอวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟังจากเสียงตามสาย ทำให้นักเรียนสนใจฟังมากขึ้น เพราะการจัดรายการ 5 วัน จะมี 1 วัน ที่จะมีการถามคำถาม ถ้านักเรียนฟังทุกวันจะรู้ว่าถามคำถามอะไร และเขียนคำตอบได้ถูกต้อง สัปดาห์ที่สองนี้มีนักเรียนสนใจส่งคำตอบจนเต็มกล่องรับคำตอบ นอกจากเด็กจะสนใจมากขึ้น ชุมชน ผู้ปกครองและครูก็มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น พูดคุยกันเรื่องการอ่านของบุตรหลานมากขึ้น

ขณะนี้มีนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสภานักเรียน เมื่อเห็นรุ่นพี่อ่านก็เกิดแรงจูงใจอยากอ่านออกเสียงตามสายบ้าง ในช่วงต่อไปก็จะประสานกับครูประจำชั้นให้พิจารณานักเรียนมาร่วมกิจกรรมชวนกันอ่านผ่านเสียงตามสายเพิ่มเติม รวมทั้งจะให้นักเรียนแสวงหาความรู้หรือเรื่องราวที่จะมาอ่านผ่านเสียงตามสายด้วยตนเอง

ครูบ๊ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมาช่วยเติมเต็มให้เด็กอ่านหนังสือได้ดีขึ้น และจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน และจะค้นหากิจกรรมดีๆ มาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของเด็กๆ อีก

ครูบ๊ะ (นางสาวสมสมร ลายพิกุล) ครูผู้นำโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร